Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
ariflerin mezakları
  • Ariflerin zevkaldığı yer ve hususlar.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.