Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
benzemek
(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak
  "Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi." - A. H. Tanpınar
 • Sanısını uyandırmak, gibi görünmek
  "Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış." - M. Ş. Esendal

Result of Turkish - English dictionary

 
benzemek
 • look alike. match. remind of. remind. have resemblance to. bear resemblance to. have an air of. resemble smb. in looks. take after. appear. approach. approximate. compare. correspond. dovetail. favor. favour. look like. mimic. resemble. seem. take on.
 • imitate. parallel. resemble. to resemble. to look like. to imitate. to approximate. to take after çekmek.
 • to resemble. to look like. to seem like. to bear a resemblance. bear resemblance to. compare to. correspond. look. take after.

Result of Turkish - German dictionary

 
benzemek
 • gleichen, ähneln, entsprechen, geraten, gleichsehen, nach jdm schlagen, nachschlagen
 • (birine) nach jdm arten

Result of Turkish - French dictionary

 
benzemek
 • ressembler
 • sembler
 • rappeler
 • s'apparanter
 • tenir de

Result of Turkish - Bulgarian dictionary

 
benzemek
 • Д. приличам (на някого)
 • наподобявам.

Result of Turkish - Russian dictionary

 
benzemek
 • Быть похожим » [bıt" pohojim]
 • Походить » [pohodit"]

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.