Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
kudretli
sıfat
 • Gücü olan, güçlü
  "İnsan değil miyiz, kudretliyi çekemez, düşmüş olanı, bize benzediği için severiz." - H. Taner
 • Başarılı, üstün
  "Celal Bey'in kudretli çalışması onu dünyanın her tarafında tanıtmıştır." - E. İ. Benice

Result of Turkish - English dictionary

 
kudretli
 • mighty. powerful.
 • powerful. capable. mighty. puissant.

Result of Turkish - German dictionary

 
kudretli
 • fähig, leistungsfähig, mächtig

Result of Turkish - Bulgarian dictionary

 
kudretli
 • s. силен, мощен
 • могъщ.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.