Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
ambit
  • (i). çevre, muhit, etraf.
ambition.mp3
ambition
  • (i). hırs, ihtiras (iyi şeyler için olunca makbul sayılır); heves
  • şiddetle arzu olunan şey. ambitious (s). haris, hırslı
  • çok istekli, tutkun
  • başarma isteği olan
  • büyük işler peşinde koşan. ambitiously (z). ihtirasla, hırsla, hevesle. ambitiousness (i). ihtiras, hırs, heves.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.