Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

chance.mp3
chance
 • (f). şans eseri olarak vaki olmak
 • tesadüfen meydana gelmek
 • rast gelmek
 • (k.dili) . göze almak
 • denemek. chance on, chance upon tesadüfen bulmak.
 • (i)., (s). talih, şans
 • kader
 • ihtimal
 • fırsat
 • risk
 • riziko
 • (s). şans eseri olan. by chance tesadüfen, kazara. on the chance that ümidiyle. take one's chances talihe bırakmak. the chances are muhtemelen.
 
chance-medley
 • (i)., (huk). meşru müdafaa sırasında adam öldürme
 • kasıtsız cinayet.
chancel.mp3
chancel
 • (i). kilisede mihrabın yanında bulunan din adamlarına mahsus bölme.
 
chancellery
 • (i). rektorlük
 • kançılarya, sefaret kançılaryası.
chancellor.mp3
chancellor
 • (i). yüksek rütbeli hakim veya diğer devlet memuru
 • saray katibi
 • rektör
 • (Almanya'da) şansölye, başbakan. Chancellor of the Exchequer ingiltere'de Maliye Bakanı. Lord Chancellor ingiltere'de Lordlar Kamarası Başkanı ve Adalet Bakanı. chancellorship (i). yüksek rütbeli yargıçlann görev veya rütbesi.
chancery.mp3
chancery
 • (i). adalet ve eşitlik kurallarını uygulayan mahkeme
 • adalet ve eşitlik davası
 • rektörlük
 • arşivler. in chancery (huk). yüksek mahkemede görülmekte olan
 • güç ve utandırıcı bir durumda.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.