Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

chart.mp3
chart
 • (i)., (f)., (den). portolon, deniz haritası
 • plan, grafik
 • çizelge
 • (f). plan yapmak, plan çıkarmak
 • harita yapmak. chartless (s). haritasız.
charter.mp3
charter
 • (i). patent, imtiyaz, berat
 • gemi kira kontratı. charter member bir derneğin ilk üyelerinden biri, kurucu. charter plane özel olarak kiralanmış ucuz tarifeli uçak.
 • (f). kiralamak, tutmak (uçak vb,); berat, imtiyaz veya patent vermek. charterer (i). kontratla kiralayan kuruluş. chartered accountant (ing). imtiyazlı muhasebeci.
 
chartism
 • (i). 19 yüzyılda ingiltere'de siyasi reformcuların kurdukları partinin doktrin ve hareketleri. Chartist (i). bu ahmın taraftarı. chartography (bak). cartography.
chartreuse.mp3
chartreuse
 • (i). Kartuziyen rahipleri tarafından Fransa ve ispanya'da imal edilen kokulu likör
 • sarımtırak açık yeşil renk. chartulary (bak). cartulary.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.