Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
conventional
  • (s). âdetlere uygun, göreneksel, geleneksel
  • beylik, basmakalıp
  • (güz. san). konvansiyonel. conventional warfare nükleer silah kullanılmayan harp. conventional usage kabul edilen düzen. conventionalism (i). âdetlere bağlılık. conventionalize (f). konvansiyonel hale getirmek. conventionality (i). toplumsal âdetlere bağIılık resmiyet, toplumsal kurallara uyan söz veya davranış.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.