Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
cover
 • (i). kapak, örtü
 • batlaniye
 • cilt
 • saklanmaya yarayan ağaçlık ve çalılık
 • bahane
 • sofra takımı
 • (tic). karşılık. cover charge (lokantalarda) giriş ücreti. cover crop toprağı muhafaza etmek için kışın ekilen ekin. cover girl kapak kel. cover glass lamel: covered wagon üstü bezle kaplı dört tekerlekli at arabası. break cover gizlendiği yerden meydana çıkmak. take cover sığınmak, iltica etmek, gizlenmeye çalışmak. under cover gizlenmiş
 • sığınmış
 • zarf içinde. under cover of perdesi altında, kisvesi altında. under separate cover ayrı bir zarfta. He read the book from cover to cover Kitabı başından sonuna kadar okudu.
 • (f). kapamak, örtmek, kaplamak
 • kapsamak, ihtiva etmek, şamil olmak
 • sigorta etmek
 • korumak, müdafaa etmek
 • saklamak, gizlemek
 • yol almak, katetmek
 • (gazet). röportajını yapmak , yazmak
 • kuluçkaya yatmak
 • (erkek hayvan) cinsi münasebette bulunmak
 • mesuliyetini üzerine almak
 • idare etmek
 • yerini doldurmak
 • yetmek, kafi gelmek
 • silâh ile tehdit etmek
 • destek ateşi sağlamak
 • aynı miktarda para koyarak bahse girişmek. cover up örtmek
 • gizlemek. Don't move: I've got you covered I Kıpırdama, elimdesin. I He covered himself with embarrassment Kendi kendini utanç verici bir duruma soktu. He covered himself with glory şan ve şeref kazandı. He covered it with oil Üzerine yağ sıvadı.
 
cover-up
 • (i). gizleme, örtme, saklama (basın veya teftişten).
 
coverage
 • (i). sigorta miktarı ve cinsi
 • (gazet). olay veya konunun takip edilmesi ve yazılması.
 
coveralls
 • (i). iş tulumu.
 
covering
 • (i). kaplama, muhafaza
 • kat, tabaka
 • perde, örtü. covering letter evrak ile gönderilen ve evrakın mahiyetini anlatan mektup.
 
coverlet
 • (i). yatak örtüsü, örtü.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.