Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

dissemble.mp3
dissemble
  • (f). gizlemek, saklamak, örtbas etmek
  • başka şekilde göstermek
  • gör- mezlikten gelmek, anlamazlıktan gelmek
  • iki yüzlülük etmek, mürailik etmek .dissemblance (i). mürailik.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.