Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

exigency.mp3
exigency
  • (i.) ihtiyaç
  • zorunluluk, zaruret, derhal tedbir almayı icap ettiren olay
  • lüzum. exigent (s.) hemen tedbir almayı icap ettiren
  • icbar edici, zorlayıcı, çok acele, acil
  • buhranlı
  • çok şey isteyen, fazla kuvvet ve enerji sarf ettiren.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.