Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

fasten.mp3
fasten
  • (f). bağlamak, açılmayacak surette kapamak, sürmelemek, tutturmak
  • dikmek,ayırmamak (gözünü); üzerine atmak. He fastened his eyes on her. Gözlerini ona dikti. fastener (i). bağlayan şey, bağ, toka, bağlaç. fastening (i). kapalı tutan şey, raptiye, süngü, toka.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.