Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
gab
 • i, kdili gevezelik, boş laf the gift of gab konuşkanlık, konuşma kabiliyeti
 
gabardine
 • i gabardin, gabardin pardüsü
gabble.mp3
gabble
 • f, i çok çabuk konuşmak
 • ge vezelik etmek
 • anlamse sesler çıkarmak
 • kaz gibi ses çIkarmak
 • i gevezelik, boş laf
 
gabbro
 • i, jeol gabro
 
gaberdine
 • i palto, aba
 • ortaçagda bilhassa Musevilerin giydiği bir çeşit kaba ve bol cüppe
 
gabfest
 • i, ABD, argo çene çalma zamam, yarenlik

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.