Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

school.mp3
school
 • i., f. okul, mektep: öğrenim devresi
 • güz. san. bir ustadın öncüsü olduğu tarz veya üslup, ekol
 • herhangi bir şeyin öğrenildiği yer
 • okul binası
 • f. okula göndermek
 • ders vermek, öğretmek, okutmak
 • terbiye etmek, alıştırmak. school age okul çağı. school board okul yönetim kurulu . school ship okul gemisi. school year ders yılı. boarding school yatılı okul, leyli mektep. business school ticaret okulu. day school gündüzlü okul, nehari mektep. free school parasız okul, meccani mektep. graduate school üniversite diploması almdıktan sonra devam edilen fakülte. grammar school ilkokul
 • ing. ortaokul, lise. high school lise. keep a school bir okulu yönetmek .night school akşam okulu
 • gece bölümü. old school eski terbiye. parochial school bir kilisenin özel okulu. pryvate school özel okul. public school ing. özel okul
 • A.B.D. parasız resmi okul. reform school islahevi. trade school meslek okulu. vacation school yaz okulu. School keeps today Bügün okul var.
 • i., f. balık sürüsü
 • f. sürü halinde yüzmek (balık).
 
schoolbook
 • i. ders kitabı.
 
schoolboy
 • i. erkek oğrenci.
 
schoolfellow
 • i. okul arkadaşı.
 
schoolgirl
 • i. kız öğrenci.
 
schoolhouse
 • i. okul binası.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.