Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
soil
 • i. toprak
 • ülke
 • gelişme ortamı, yuva. alluvial soil aluvyonlu toprak. one's native soil ana vatan. poor soil verimsiz toprak. rich soil verimli toprak.
 • f., i. kirletmek, lekelemek
 • namusuna leke sürmek
 • kirlenmek, lekelenmek
 • i. leke, kir
 • çirkef, pislik, çöp
 • gübre.
 • f. hayvanları taze otla beslemek, semirtmek.
 
soilage
 • i. yeşillik, yeşil ot (yem olarak).

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.