Dictionary.gen.tr

 

Result of English - Turkish dictionary

 
trade
  • i., f. alışveriş
  • ticaret: iş, sanat, meşguliyet
  • esnaf: pazarlık: değiş tokuş, takas, trampa: müşteriler: f. alışveriş etmek
  • ticaret yapmak
  • iş yapmak. trade agreement ticari anlaşma. trade discount toptancı indirimi. trade in eskisini yenisine fiyat farkıyle değiştirmek. trade journal mesleki mecmua. trade mark alâmeti farika, ticari marka. trade name ticari isim, ticaret unvanı. trade off değiş tokuş ederek elden çıkarmak. trade on -den faydalanmak. trade route ticaret yolu. trade school meslek okulu, sanat okulu. trade secret mesleki sır. trade union sendika. trade wind alize.
 
tradelast
  • i. iltifat. I have a tradelast for you. Siz benim hakkımda duyduğunuz bir iltifatı söylerseniz, ben de size hakkınızda duyduğum iltifatı söylerim.
 
trader
  • i. tüccar, tacir
  • ticaret gemisi.
 
tradesfolk
  • i. esnaf takımı.
 
tradesman
  • i. dükkâncı, esnaf adam.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.