Dictionary.gen.tr

 

Result of French - Turkish dictionary

 
manque
 • mañk olmayış, yokluk
 • eksik, eksiklik à la manque uyduruk
 • sözümona
 • taslak manque à ganer kaçırılan kazanç fırsatı manque de olmadığı için, eksik olduğundan
 
manqué
 • mañke başarısız, kusurlu, tamamlanmamış
 
manquement
 • mañkmañ kusur, kabahat
 
manquer
 • mañke eksik olmak, bulunmamak, olmamak
 • gelmemek, bulunmamak
 • başaramamak
 • kaçırmak, yetişememek
 • tutturamamak, isabet ettirememek manquer à özlemek, göresi gelmek
 • yardımdan kaçınmak
 • gereğini yapmamak, yerine getirmemek manque

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.