Dictionary.gen.tr

 

Result of French - Turkish dictionary

 
relâche
 • rõlaş / : faire relâche (gemi) uğramak
 • (sinema) kapalı olmak, tatil yapmak sans relâche ara vermeden
 
relâché
 • rölaş gevşek
 
relâchement
 • rõlaşman gevşeme
 • bağırsak bozukluğu, ishal
 • mec. gevşeklik, ihmal
 
relâcher
 • rõlaşe gevşetmek
 • koyvermek, salıvermek
 • sertliğini azaltmak
 • (gemi) bir yere uğramak se relâcher gevşemek, gevşek davranmak
 • yumuşamak

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.