Dictionary.gen.tr

 

Result of French - Turkish dictionary

 
reliquat
  • rõlika borç kalıntısı
  • hastalık kalıntısı

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.