Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
öşür
  • Ondalık, onda bir. Mahsullerden, Kur'an-ı Kerim hükümlerince onda bir olarak alınan zekât.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.