Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
avarız
  • Arızalar. Sonradan olan noksanlıklar.
  • Girinti çıkıntı, noksanlık.
  • Mânialar. Engeller.
  • Fevkalâde hallerde ve bilhassa harp sebebi ile geçici olarak alınan vergi.
 
avarız-ı divaniye
  • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.
 
avarız-ı müktesebe
  • Cehil, sarhoşluk, hezel, sefeh, hata, ikrah gibi insanın ibtidâen dahli bulunan şeyler.
 
avarız-ı semaviye
  • Delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kesbî ve ihtiyarî olmaksızın insana ârız olan şeyler.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.