Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
darvincilik
  • 19. yy.da yaşamış İngiliz düşünürü Darwin'in kurduğu bir nazariye, görüş. "Evrim teorisi: Tekâmül nazariyesi" adıyla da anılan bu görüşe göre; insan dâhil bütün canlıların başlangıçta tek hücreli canlı olarak meydana geldiklerini, sonra tesadüfen nesilden

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.