Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
derek
  • Urgan ucuna eklenip, kovanın kulpuna bağlanan ip parçası (urgan suya değmesin diye)
  • Kiriş uçlarında olan halka (yayın başlarına geçirirler.)
 
dereka
  • (C.: Deruk) Sığır derisinden yapılan kalkan.
 
derekât
  • Aşağılık dereceleri. En aşağı mertebeler.
 
dereke
  • Aşağı inen basamak. Aşağı mertebe.
  • Sıfırın altındaki derece. Düşüklük.
 
dereke-i mirkat
  • Merdivenin en alt basamağı.
 
derekî
  • Gerileme.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.