Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
gabane
  • Kişinin fikir ve tedbirinin zayıf ve eksik olması.
 
gabari
  • Fr. Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüsü.
 
gabavet
  • Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 
gabavet-i mücesseme
  • Büyük ahmaklık.
 
gabb
  • Sıtmanın gün aşırı tutması.
 
gabe
  • Sık ormanlar, balta girmemiş koru ormanı.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.