Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
ger
  • Uyuz hastalığı.
 
ger
  • f. Türkçedeki "eğer" kelimesinin kısaltılmış şekli. Eğer, şayet mânasındadır.
 
ger
  • f. İsimlerin sonlarına eklenir ve yapıcılık bildirir bir edattır. Meselâ: Ahen-ger $ : f. Demirci. Zer-ger $ : f. Kuyumcu.
 
gerçi
  • f. Öyle ise de, her ne kadar.
 
gerd
  • f. Baht, talih. Fayda.
  • Toz, toprak.
  • Hüzün, keder, gam, tasa.
 
gerd
  • f. Kelimelere eklenir ve "Dönen, dolaşan" anlamlarını verir. Meselâ: Tiz-gerd $ : Çabuk dönen.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.