Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
imtihan
  • Deneme, Tecrübe etmek.
  • Bir şeyin hakikatına ıttılâ peyda etmek için çok dikkatle düşünmek.
  • Salâhiyet veya salâhiyetsizliğini anlamak için yapılan teftiş ve tecrübe.(Hakîm-i Ezeli, inâyet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile, şu dünyayı, tec
 
imtihan
  • Hor ve zelil kılmak.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.