Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
kudret
  • Güç. Takat.
  • Her yeri kaplayan kudretullah.
  • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
  • Zenginlik.
  • Kabiliyet.
  • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.(Arkadaş bir kelime-i vâhidenin işitilmesinde; bir adam,
 
kudret-i ilâhiye
  • Allah'ın kudreti.(Cenab-ı Hakk'ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş-ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halkettiği gibi, s
 
kudret-i külliye
  • Cenab-ı Hakk'ın küllî ve mutlak olan kudreti.
 
kudretyâb
  • f. Gücü yetebilen, yapabilen, kuvvet ve kudreti olan.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.