Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
lojistik
  • Ask: Askerlik san'atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.