Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
met'
  • Uzun ve yüce olmak.
 
met'
  • Vurmak.
  • Çekmek.
 
met'abe
  • (C.: Metâib) Meşakkat, zahmet. Yorgunluk.
 
met'ub
  • (Ta'b. dan) Bitkin, yorgun.
 
meta
  • Ne vakit? Ne zaman? mânasında olup, mutlak ve mübhem vakit edatıdır. Bazan "Min" harfi-i cerri yerinde ve suâl için de kullanılır.
 
meta-ul gurur
  • Gurur metaı. İnsanı aldatıp Allah yolundan alan dünya zevki veya menfaatı, insanlara riyakârlık için kullanılan dünya malı.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.