Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
rac
  • f. Mide.
 
raci
  • Rica eden, eden, uman, yalvaran. Niyaz eden. Ümitli.
 
raci'
  • (Rücu. dan) Geri dönen, ric'at eden.
  • Dair, aid, alâkası olan, dokunur olan, müteallik.
  • Gr: Bir şahıstan kinaye olan zamir.
 
racibe
  • (C.: Revâcib) Parmağın el ayasına bitişik olan boğumu.
 
racife
  • Şiddetle sarsan sarsıntı. Dünyayı yerinden oynatan vakıa. İlk nefha.
 
racih
  • Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan.
  • Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.