Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

reform.mp3
reform
  • Fr. Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslâm dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslâm dini, bütün zaman ve mekânların insanlarına her cihetle cevap verecek câmiiyette olduğundan ve ilmi esas

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.