Dictionary.gen.tr

 

Result of Ottomans Turkish dictionary

 
tevr
  • (C.: Etvâr) Ağzı büyük gönden olan bardak.
  • Su bardağı. Abdest ibriği.
 
tevrat
  • Hz. Musâ Aleyhisselâm'a nâzil olan kitab-ı mukaddesin nâm-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslâmiyeti, Kur'an-ı Ke
 
tevreb (tevârib)
  • Toprak.
 
tevrib
  • Bir nesnenin uzunluğuyla eni arası.
 
tevrid
  • Gülgün etmek.
  • Ağacın çiçek vermesi.
 
tevrih
  • Bir hâdisenin veya konuşmanın tarihini yazmak. Vakit bildirmek.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.