Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Bulgarian dictionary

 
madde
 • is. филос. материя, субстанция
 • вещество, материал
 • продукт
 • параграф
 • дело, статия, предмет
 • товар, вещ
 • въпрос, проблем.
 
maddeci
 • is. материалист.
 
maddecilik
 • is. материализъм.
 
maddeten
 • zf. с оглед на материята, материално погледнато
 • на дело
 • на практика, практически
 • фактически
 • веществено.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.