Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
anlatım
isim
  • Anlatma işi.
  • Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 
anlatım bilimi
isim, dil bilimi
  • Üslup yöntemlerini inceleyen edebî araştırma, inceleme, stilistik.
 
anlatım tonu
isim
  • Anlatımda mantık ve düşünce özelliğine göre oluşan ton.
 
anlatımcı
edebiyat
  • Yalnızca hikâye etmeye ağırlık veren eser.
  • Eserlerinde hikâye etmeye, tahkiyeye ağırlık veren yazar.
 
anlatımcılık
-ğı isim, felsefe
  • Dışa vurumculuk.
 
anlatımlı
sıfat
  • Düşünce ve duyguyu güçlü ve canlı bir biçimde anlatan.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.