Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
atfetme
isim
  • Atfetmek işi, isnat.
 
atfetmek
-der (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
  • Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek.
  • Yöneltmek, çevirmek
    "Hancı yüzüme, bir şey anlamamış gibi, garip bir nazar atfetti." - Ö. Seyfettin

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.