Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
bekleme
isim
 • Beklemek işi
  "Pencere kapandıktan sonra aynı hareketsizlik ve bekleme devam etti." - N. S. Örik
 • Vakit öldürme
  "Ağzında piposu, ayaklarını uzatmış, pineklemekle bekleme arası oturuyordu." - Ç. Altan
 
bekleme odası
isim
 • Bekleme salonu.
 
bekleme salonu
isim
 • Doktor, avukat vb. ile görüşme öncesinde oturulan yer, bekleme odası
  "Bir keresinde bekleme salonunda sırasını bekliyor, içeriden şişe patlar gibi kahkaha!" - A. İlhan
 • Herhangi bir taşıtı beklemek için gelenlerin oturdukları yer.
 
bekleme süresi
isim, hukuk
 • Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre.
 • (mecaz) Görüşme kararının alınması ile görüşmenin yapıldığı ana kadar geçen süre.
 
bekleme yeri
isim
 • Bir kimseyi beklemek için ayrılan bölme.
 • Herhangi bir taşıtı beklemek için ayrılan bölme.
 
beklemek
(nesne almayan fiil)
 • Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak
  "Arkadaki tramvaylar dizi olmuş, bekliyorlardı." - H. Taner
 • ((-i durum ekiyle kullanılan fiil)) Süre tanımak, acele etmemek
  "Demin orada oturdum, senin uyanma saatini bekledim." - R. H. Karay
 • ((-i durum ekiyle kullanılan fiil)) Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek.
 • ((-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)) Ummak
  "Nikâhtan bu kadar keramet bekleme!" - P. Safa
 • Karşılaşma ihtimali bulunmak
  "Sabri gittikten sonra Basire, ondan gebe kalmış olmaktan korkarak bekledi." - M. Ş. Esendal
 • Aramak, istemek
  "Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var." - F. F. Tülbentçi
 • Oyalanmak.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.