Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
davranmak
(nesne almayan fiil)
  • Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak
    "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor." - T. Buğra
  • ((-e durum ekiyle kullanılan fiil)) Bir şeye el atmak, girişmek
    "Polisi görünce kaçmaya davrandılar." - H. Taner
  • Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
    "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı." - R. H. Karay

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.