Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
dayanışma
isim
  • Dayanışmak işi, tesanüt.
  • (sosyoloji) Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.
 
dayanışmacı
isim, sosyoloji
  • Dayanışmacılıktan yana olan kimse, solidarist.
 
dayanışmacılık
-ğı isim, sosyoloji
  • Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm.
 
dayanışmak
(nesne almayan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)
  • Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamak, mütesanit olmak.
 
dayanışmalı
sıfat
  • Aralarında dayanışma bulunan.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.