Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
değnek
-ği isim
 • Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak
  "Testiyi bir eline, değneğini ötekine alır." - H. R. Gürpınar
 • Değnekle atılan dayak.
 
değnekçi
isim
 • Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların binişi ve taşıtların sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya.
 • Parklarda düzeni sağlamaya çalışan kimse.
 • (tarih) Şehir düzeni ile ilgili görevli.
 
değnekçilik
-ği isim
 • Değnekçinin yaptığı iş.
 
değnekleme
isim
 • Değneklemek işi.
 
değneklemek
(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Değnekle vurmak
  "Sıska eşeğini değnekleyen bir köylü." - S. F. Abasıyanık

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.