Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
drog
isim, kimya
  • Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.