Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
durum
isim
 • Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
  "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı." - R. N. Güntekin
 • Duruş biçimi, konum.
 • Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.
 • (gramer) İsim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.
 
durum eki
isim, gramer
 • İsmin bir isimle veya fiille ilgisini kuran ek.
 
durum ortacı
isim, gramer
 • Sıfat-fiil.
 
durum ulacı
isim, gramer
 • Zarf-fiil.
 
durum vaziyeti
isim
 • Görünüş
  "Durum vaziyetini iskandil ettiniz mi?" - H. Taner
 
durumca
zarf
 • Duruma göre, durum bakımından.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.