Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
gabardin
isim
 • Sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaş.
 • Su geçirmeyen kumaştan yapılmış reglan pardösü
  "Yeşile çalan gabardin pardösüsünü kaptığı gibi fırladı." - T. Buğra
 
gabari
isim
 • Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek.
 • Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler.
 • (mimarlık) Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği.
 
gabavet
isim, eskimiş
 • Anlayışsızlık, kalın kafalılık, bönlük
  "... doktorasının bitmesi uzun sürdüğü için düşmanları tarafından gabavetle itham edilirdi." - Y. K. Beyatlı
 
gabi
sıfat, eskimiş
 • Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön
  "Haftanın kaç günü, günün kaç saat olduğunu bilmeyecek kadar gabi olan sütnine yalanlar uydurarak dolabını yiyecekle dolduruyordu." - R. N. Güntekin
 
gabilik
-ği isim
 • Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık, bönlük.
 
gabin
isim, eskimiş
 • Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma.
 • (hukuk) Edimler arasında açık oransızlık.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.