Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
hayta
isim, tarih
  • Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri.
  • (mecaz) Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, holigan, serseri
    "Ötedeki masada birtakım hayta gençler cıvık cıvık gülüşüyor." - Y. K. Karaosmanoğlu
 
haytalık
-ğı isim
  • Hayta olma durumu, serserilik, başıboşluk, külhanbeylik, kabadayılık
    "Eski usluluğum, eski nazlılığım yavaş yavaş sinsi bir haytalığa dönmeye başlayacaktır." - Y. K. Karaosmanoğlu
 
haytalık etmek
  • Serserice davranışlarda bulunmak.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.