Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
isim
 • Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
  "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir." - S. F. Abasıyanık
 • Bir değer yaratan emek.
 • Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
  "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim." - Ö. Seyfettin
 • Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 • Kamu yararına yapılan işler.
 • Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 • Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
  "Sonunda bir iş buldum." - S. F. Abasıyanık
 • İş yeri
  "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın." - S. F. Abasıyanık
 • Ticari anlaşma, alışveriş.
 • Herhangi bir maksatla kurulan düzen
  "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Yapılan şey, davranış.
 • Nakış, örgü gibi elde yapılan şey
  "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü." - M. Ş. Esendal
 • Emek, işçilik, ustalık.
 • İşlem.
 • Sorun, konu, mesele, maslahat
  "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı." - H. C. Yalçın
 • Gizli sebep veya maksat
  "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti." - R. H. Karay
 • Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış.
 • (fizik) Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç.
 
iş adamı
isim
 • Ticaret veya sanayi alanında kazanç sağlamak amacıyla para yatıran kimse.
 • Kâr sağlamada becerikli ve başarılı kimse.
 
iş akdi
isim, hukuk
 • İş sözleşmesi.
 
iş alanı
isim
 • Çalışılacak, kazanç sağlanacak dal.
 
iş bırakımcı
isim
 • İş bırakımı yapan kimse, grevci.
 
iş bırakımı
isim
 • İsteklerini işverene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.