Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
isim
-smi isim
  • Ad.
  • Kişi, insan
    "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza." - Y. Z. Ortaç
  • (gramer) Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad.
 
isim cümlesi
isim, gramer
  • Yüklemi isim soyundan olan veya ek fiile kurulan cümle, ad cümlesi.
 
isim çekimi
isim, gramer
  • İsimlere çekim eklerinin getirilmesi, ad çekimi.
 
isim durumu
isim, gramer
  • İsim hâli.
 
isim gövdesi
isim, gramer
  • İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve isim olarak kullanılan gövde, ad gövdesi.
 
isim hakkı
isim, hukuk
  • Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.