Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
istihbarat
  • Yeni öğrenilen bilgiler, haberler.
  • Bilgi toplama, haber alma, duyum.
 
istihbarat dairesi
isim
  • Haber alma dairesi.
 
istihbarat servisi
isim
  • Haber alma işlerini yürüten iş yeri
    "Bir ara Yıldız'ın istihbarat servisinde bulunduğu bile söylenirdi." - A. İlhan

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.