Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
kaya
isim
  • Büyük ve sert taş kütlesi
    "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık." - R. H. Karay
  • Kayaç.
 
kaya balığı
isim, zooloji
  • Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius).
 
kaya balığıgiller
  • Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya.
 
kaya güvercini
isim, botanik
  • Güvercingillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın kayalık yerlerinde yaşayan bir kuş (Columbo livia).
 
kaya hanisi
isim, zooloji
  • Lahos.
 
kaya horozu
isim, zooloji
  • Güney Amerika'da yaşayan, erkekleri portakal renginde, başında tepeliği olan kuş (Rupicola).

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.