Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
kudretli
sıfat
  • Gücü olan, güçlü
    "İnsan değil miyiz, kudretliyi çekemez, düşmüş olanı, bize benzediği için severiz." - H. Taner
  • Başarılı, üstün
    "Celal Bey'in kudretli çalışması onu dünyanın her tarafında tanıtmıştır." - E. İ. Benice

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.