Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
lağvetmek
-der (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
  • Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek.
  • (hukuk) Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.