Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
met (I)
-ddi isim, coğrafya
 • Kabarma
  "Bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü / Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi." - Y. K. Beyatlı
 
met (II)
isim
 • Çelik çomak oyununda kullanılan değnek parçası.
 • Bu oyunda kullanılan, 10-15 cm uzunluğundaki değnek.
 
meta
isim
 • Mal, ticaret malı.
 • Elde bulunan varlık, sermaye
  "Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır." - B. R. Eyuboğlu
 
metabolizma
isim, biyoloji
 • Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü.
 
metafizik
-ği isim, felsefe
 • Doğa ötesi.
 
metafizikçi
isim
 • Metafizik ile uğraşan kimse
  "Metafizikçilerin söyledikleri cihan ötesi, o sır âlemi nerede idi?" - H. R. Gürpınar

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.