Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Turkish dictionary

 
nite
zarf, eskimiş
 • Nasıl, niçin.
 
nitekim
zarf
 • Gerçekten, hakikaten
  "Arkanda idi, nitekim köşke kadar arkandan ayrılmadı, daima arkanda bulunacak." - R. H. Karay
 • Sonuç olarak
  "Nitekim, kendisi de bunu anlamış gibi, vapurda bütün yolculuğumuz boyunca bir köşeye çekilip oturmuş." - Y. K. Karaosmanoğlu
 
nitel
sıfat
 • Nitelik bakımından, nitelikle ilgili.
 
niteleme
isim
 • Nitelemek işi.
 
niteleme sıfatı
isim, gramer
 • Bir ismi niteleyen sıfat.
 
nitelemek
(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Bir şeyin niteliğini belirtmek.

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.